TlacZpet.jpg, 10kB

Malířské "plenery"

Od roku 2009 se v lichých letech na zámku schází společnost amatérských plenérových malířů (malujících v terénu). Program je zpravidla následující - malování v zámeckém prostředí a parku, v Doudlebách nebo v blízkém okolí, společný večer se zámeckou "vrchností" a představiteli městyse
Doudleby n.O., vernisáž zde namalovaných nebo přivezených obrazů - ta podle počasí probíhá buď v zámeckém prostředí, v galerii "Sýpka" nebo v přilehlém parku.

Zámek Doudleby nad Orlicí

09plener01.JPG, 534kB 09plener14.JPG, 137kB 11plener01.JPG, 454kB 13plener01.JPG, 1,1MB 15plener02.JPG, 779kB
09plener11.JPG, 169kB 09plener02.JPG, 1,1MB 11plener02.JPG, 495kB 13detskyplener.JPG, 113kB 13plener04.JPG, 167kB
09plener02.JPG, 1,1MB 09plener02.JPG, 1,1MB 09plener17.JPG, 143kB 11plener03.JPG, 430kB 13plener02.JPG, 1005kB 15plener01.JPG, 959kB