Marian Mayo Buranský
  VohľadytlacZpet.png, 30kB


Mračno široké nebo jasné pohltilo
týpci rukami zalamujú
víno sa vypilo.
Napráskaní drísty melú
čajky vôkol seba očia
do akého sme sa to
dostali storočia?Chodníčkami,cestičkami
junáci už pochodujú
za krátkymi sukienkami
okáľmi furt poškuľujú.
Krky lámu šuhajkovia
doľava aj doprava
kiežby oni vedeli, že
každá druhá je otrava.
Zaslepene k tancovačke
za ránikami trielia
bude prča,veľký špás
čávovia si veria.
Lenže driečne dievčice
sťaby mrchy,opice
zábor vztýčia kôl seba
už galgani,tak vám treba.
Na kieho vám toľko popíjať
údy mocné dievky rady
nelzä im však odolať
vábivé len sú ich vnady.
Pre mládencov snaha márna
nieto pre nich miesto
v tom spojenstve panskom
tu už isté jesto.
V týchto vodách niet radosti
inam načrieť načim nám
netreba viac pozornosti
napyšneným pichandám.Hor sa! chlapci na panské
práca šľachtí,švárne devy.
Súce pre nás tamtie buchty
ozývajúc od nich spevy.
Ked inak nedá potešiť
páni lóve nedajú
rezko si aspoň zanôtiť
kým tí páni chálujú.
Ej! mládenci,dievčence
nač sa na díze natriasať
ked sťa biele holúbence
cez oblôčky môcť hrkútať.
A žugani - figliari
čakajúc na záťah
čekujú či dievky foter
nachystá svoj záprah.
Mäťež drepčí u rohu
paripy už zmizli
nanešťastie degešov
takoj zbalili fízli.Deva vybehne
lampáše v rukách
a tí drábi trápia,
junákov jej v mukách.
Jeden ba aj druhý fízel
oháňa sa papekom
čávom rozbili vínny krígeľ
ked nazvali ich bazmekom.
Dievka prosí,bedáka,ratuje
popritom si fejs
na rande maľuje
"Páni fízli, toť nie zbojníci
obyčajní sú to
tatkovi robotníci."
Zrazu s domu vybehla druhá čajka
Ségra na ňu kričí: "Pod sem Majka!"
žandári to nezvládli
vzali povoz, vypadli.
Ránikám sa na fejsoch
zjavil rúči úsmech
týpkovia si pľasli
na dvojitý úspech.


Lapili sa ruka v ruke
údolom rovno k ručaji
zvalili sa však na lúke
aby dietky počali,
šušôrce ich do zadku štípli
až od strachu devy skríkli.
Vzali nohy na plecia
nadôl týninou utekali
šťastne v klbku rodinnom
žili, kým nepochcípali.